Usluga live streaminga

  • Full HD prijenos

  • Mogućnost prijenosa sa više kamera / kadrova

  • Uvodne i odjavne špice

  • Titlovi i captioni

  • Mogućnost spajanja udaljenih pozivatelja u prijenos uživo, korištenjem bilo kojega uređaja

  • Mogućnost prijenosa na više stranica simultano (Facebook, Youtube, custom RTS)

Primjeri