Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti poslovanja unaprjeđenjem mrežnih stranica“ šifra projekta KK.03.2.1.17.XXXX.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućit će unaprjeđenje mrežne stranice Prijavitelja postavljene na domeni www.360provideo.hr od strane specijaliziranog pružatelja usluge Shipshape d.o.o..

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te osobe slabijeg vida, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju.

Unaprijeđena web stranica imat će dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Bit će implementirana SEO optimizacija s ciljem boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama, te će svi sadržaji biti dostupni i na engleskom jeziku kako bi informacije o ponudama i samoj turističkoj agenciji bile dostupne većem broju zainteresiranih kupaca.

Osim izrade novog konceptualnog rješenja koje će kupcima omogućiti interaktivniji pregled ponude, bit će implementirani i specifični moduli koji su važni za unaprjeđenje prezentiranja i prodaje usluga turističke agencije.

Automatizacija će omogućiti unaprjeđenje prodaje i pružanje personalizirane usluge kupcima u kraćem vremenu, te minimizaciju komunikacijskih troškova. Jednostavnost pristupu informacija, skraćivanje procesa kupnje online kartičnim plaćanjem i spomenuti personalizirani pristup će doprinijeti boljem pozicioniranju turističkih agencija na tržištu i povećanju konkurentnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja

Specifični ciljevi projekta jesu:

  1. a) Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
  2. b) Povećanje vidljivosti usluge;
  3. c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.
  4. d) multijezičnost

Realizacija projekta, koja će rezultirati unaprijeđenom web stranicom, imat će bitan utjecaj na jačanje tržišne pozicije, te na vidljivost i dostupnost same ponude. Kroz omogućavanje trojezičnosti, pristupačnosti za osobe s invaliditetom i prilagodbu stranice za tablete i mobilne telefone, te kroz bolje pozicioniranje na internetskim pretraživačima, u značajnoj će se mjeri unaprijediti prisutnost u turističkom sektoru koji u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast.

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom ubrzanju, unaprjeđenju i personalizaciji komunikacije s kupcima, te kvalitetnijoj i pristupačnijoj prezentaciji ponude turističke agencije.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unapređenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 52.250,00 kn
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 52.250,00 kn
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 36.750,00 kn

 

Razdoblje provedbe projekta

15.03.2019. – 15.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@360provideo.hr

 

Linkovi