Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u unaprjeđenje poslovnih web stranica“ šifra projekta KK.03.2.1.17.0361.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je unapređenje mrežne stranice Prijavitelja postavljene na domeni www.360provideo.hr od strane specijaliziranog ponuditelja usluge Shipshape d.o.o..
Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji, povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s poteškoćama u čitanju, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju.
Osim izrade novog konceptualnog rješenja koje će kupcima omogućiti interaktivniji pregled usluga, implementirani su sljedeći specifični moduli koji su vrlo bitni za unaprjeđenje prezentiranja i prodaje proizvoda:

a) Modul izračun procjene usluga produkcije virtualnih šetnji;
b) Modul za naručivanje usluge;
c) Accessibility modul.

Unaprijeđena web stranica posjeduje dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Implementirana je SEO optimizacija s ciljem boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama te će svi sadržaji biti dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku kako bi informacije o ponudama i samom poduzeću bile dostupne većem broju zainteresiranih kupaca.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja

Specifični ciljevi projekta jesu:

a) Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
b) Povećanje vidljivosti usluge;
c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Nove mrežne stranice dodatno omogućuju:

a) Prezentacija usluga korisnika na moderan i inovativan način u skladu s posljednjim SEO standardima;
b) Jednostavan i brz unos sadržaja od strane administratora;
c) Lagan i intuitivan pristup željenim informacijama;
d) Bržu i efikasnu komunikaciju s korisnicima.

Realizacija predmetnog projekta i poboljšanje mrežnih stranica osiguravaju nastavak rasta poslovanja poduzeća i stvaraju pretpostavke za još uspješnije poslovanje. Unaprjeđenje sadržaja te nadogradnja web stranice u smislu postavljanja modula za izračun procjene cijene usluge i naručivanje usluge omogućit će zainteresiranim kupcima jednostavnije i brže uspostavljanje koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom ubrzanju i unaprjeđenju komunikacije s kupcima, pojednostavljenju procesa narudžbe i prilagođenosti sadržaja za doseg do značajno većeg broja ciljanih kupaca (jezična prilagodba, prilagodba za pregled na različitim uređajima, prilagodba za osobe s poteškoćama u čitanju i motoričkim poteškoćama).

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.625,00 kn
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 52.500,00 kn
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 36.750,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

04.02.2019. – 04.02.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: otokar.crnalic@360provideo.hr

 

Linkovi